ions Genbrugsbutik,

Nørre Allé 59, 8000 Århus C

 

Telefon: 86 76 38 38       

www.aarhus.imgenbrug.dk

       

 

Åben

mandag–fredag kl. 13–17

 

15/1–15/6 og 1/9–15/12 åben

de fleste lørdage kl. 11–14

 

Genbrugsbutikken støtter Indre Mission

og Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

 

  

   Genbrugsbutikkens bogafdeling og antikvariat

  

   Send en forespørgsel eller bestilling hertil: 

   bog@aarhus.imgenbrug.dk

  

   Se oversigt over bogafdeling & antikvariat

                                

   Se hele boglisten: A – F…..G – K…..L – R…..S – Å

  

Alle bøger er mærkede med faste priser

 

Ved forsendelse tillægges porto og

udgift til emballage

 

Der tages forbehold for udsolgte bøger 

 

Alle bøger er brugte

 

Vælg gode og billige bøger m.v. blandt flere end 14.000 forskellige!

 

 

Troslære

Forfatter

Titel

Forlag, udgivelsesår

Pris

Arndt, Johan

Sex bøger om den sande Christendom, handlende om sande Christnes salige Omvendelse, hjertelige Anger og Ruelse over Synden, sande Troe og hellige Levnet og Omgængelse. Hvotil er føiet Syv af den salig Mands Sendebreve, og hans Betænkning over den såkaldte tydske Theologie, hans Levnetsløb og tvende Testamenter, tilligemed hans Paradis-Urtegaard

Christianssand, paa S. U. Steens Forlag, 1855

300, -

Augustinus, Aurelius

Bekendelser

Forlagsmagasinet, u. å.

20, -

Balslev, C F

Luthers katekismus med en kort forklaring

Gyldendal, 1922

8, -

Bang, Erik

Jesu døds betydning

Menighedsfakultetet, 1982

12, -

Bartholdy, Chr.

De 10 bud. Dansk ungdom tilegnet

Lohse, 1964

10, -

Bechmann, Arne

Hvad er egentlig meningen

Unitas, 1982

10, -

Berkhof, Louis

A summary of Christian doctrine

The banner of Truth Trust, 1974

20, -

Birch, Peter og Erik Ågård

Christians verden – en ungdomskatekismus. Fotos ved Jørgen Hansen

Unitas, 1995

10, -

Bladt, Robert

Kristustro

Credo Forlag, 2005

20, -

Brink, Agnete og Niels Henrik Arendt

En lille bog om kristendommen

Forlaget Anis, 2005

15, -

 

Catechismus Romanus

Constantinum Münich Bibliopolam, 1663

200,-

Christofides, Andy

Livlinen

Lohse, 2004

10, -

Clausen, Henrik Nikolai

Christelig Troeslære

C. A. Reitzel, 1853

150, -

Dhanis, Edouard og Jan Visser

Ændringsforslag til Den hollandske Katekismus for Voksne

Kateketcentralen, 1970

10, -

Dr. Martin Luthers store katekismus

Rousgaard, 1906

40, -

 

Dr. Martin Luthers store katekismus. Ved A E T Königsfeldt

Diakonissestiftelsens Depot, 1900

25, -

Dyhr, Peter

Livet med Gud - en introduktion til "De ti bud"

Mediacellen, 2007

20, -

Fjellbu, Arne

Hvad vi tror

De Unges Forlag, 1952

15, -

 

Fortalen til Luthers lille katekismus

Frimodt, 1974

5, -

 

Frelse eller selvfrelse. Nyreligiøsitet og kristen tro

Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse, 1989

10, -

Friedenreich, B T

Dr. Morten Luthers store katechismus

Chr. Steen & Søn, 1858

50, -

 

Fælleserklæring om retfærdiggørelseslæren. Revideret udgave 1997

Det mellemkirkelige Råd

5, -

Giertz, Bo

Den store løgn og den store sandhed

Lohse, 1978

25, -

 

Det gode, som vi vil… - om Charta Oecumenica

 

5, -

Gumbel, Nicky

Livsviktige spørgsmål. En praktisk innføring i kristen tro

Prokla-Media, 1995

25, -

Den hollandske katekismus for voksne

Kateketcentralen, 1970

25, -

Holm, Dagny & Preben Colstrup

Jeg tror

Unitas, 1997

10, -

Hvas, Søren Lodberg og Kaj Mogensen

En folkebog om troen

Aalborg Stiftavis forlag

5, -

Jensen, Carsten Riis

I pagt med Gud

Credo Forlag, 2007

10, -

Katekismus updated. Ved Carsten Hjorth Pedersen m.fl.

LogosMedia, 2007

5, -

 

Katekismus updated. Tekstudgave

Lohse, 2007

5, -

Kirkens ja og nej

Frimodt, u. å.

5, -

Kristensen, Frank

Katekismus updated. Studie

Lohse, 2008

10, -

Lad os bekende den kristne tro. Den danske folkekirkes bekendelsesskrifter. Ved Jørgen Larsen

Lohse, 1999

10, -

Lindhardt, Jan og Peter Lodberg

Retfærdiggørelse

Det mellemkirkelige Stiftsudvalg i Roskilde Stift, 1998

5, -

 

Liv i læren – en dogmebog. Ved Jørgen Hedager Nielsen

Lohse, 2003

15, -

Loft, Johannes

Lærebog i den evangelisk-lutherske kristendom

Lohse, 1962

7, -

Luther, Martin

Dr. Martin Luthers forklaringer til Den lille Katekismus. Ved Jørgen Glenthøj

Udvalget for Konvent for Kirke og Theologi, 1996

5, -

Luther, Martin

Samtaler over Luthers lille catechismus

Thieles Bogtrykkeri,1865

100, -

Luther, Martinus

Den lille catechismus med hele sin fortale

Adolf Larsen, 1964

5, -

 

Lutherus Redivivus

N. E. Ditlevsen, 1832

200, -

 

Lutherus Redivivus eller den Evangelisk-Lutherske kirkes dogmatik

C A Reitzel, 1841

70, -

Martensen, H

Den christelige dogmatik

C A Reitzel, 1849

100, -

Nielsen, Jørgen Hedager

Her står vi! Den evangelisk-lutherske tro

Lohse, 1997

30, -

Nielsen, Jørgen Hedager

Vi tror - den evangelisk-lutherske tro

Lohse, 2010

25, -

Nielsen, Svend Aage

Troens grundvold

Unitas, 1981

10, -

En ny bog om troen. Den fælles kristne tro

Niels Steensen, 1975

50, -

Nørfelt, Aage

Den kristne troslære

Gjellerup, 1966

15, -

Pedersen, Birger

Jeg tror på Gud Fader, Jesus Kristus og Helligånden

Dansk Luthersk Forlag, 1976

7, -

Pedersen, E Thestrup

Martin Luthers forkyndelse. En udfordring dengang og nu

Kristeligt Dagblad, 1967

5, -

Pedersen, Ingolf Henoch

Vi tror på ...

Lohse, 1999

10, -

Preus, Robert

Moderne bibeltolkning og kristen tro

Dansk Bibel-Institut, 1975

20, -

Paaske, Oluf E

Jeg tror på Gud

Credo, 1985

10, -

Paaske, Oluf E

Livets færdselslov. En gennemgang af de ti bud

Unitas, 1979

10, -

Rosenius, C O

De ti bud med udlægning og betragtninger

20, -

Skovenborg, Holger

Troens lommebog. Luthers lille katekismus med enkle forklaringer

Lohse, 1994

10, -

Skovenborg, Holger

Troens lommebog. Luthers lille katekismus med enkle forklaringer

Lohse, 2004

10, -

Stott, John R W

Kristendommens ABC-D

Menighedsfakultetet, u. å.

15, -

Søvndal, Steen Frøjk

Til fald og oprejsning. 7 studieoplæg

Credo Forlag, 2004

5, -

Terp, Børge

De ti bud

Lohse, 1991

5, -

Wisløff, Carl Fr.

Jeg ved på hvem jeg tror

Dansk Luthersk Forlag, 1989

20, -

Wisløff, Carl Fr.

Jeg vet på hvem jeg tror

A S Lunde & Co., 1948

20, -

Wisløff, Fredrik

Trosbekendelsen

Lohse, 1981

15, -