ions Genbrugsbutik,

Nørre Allé 59, 8000 Århus C

 

Telefon: 86 76 38 38       

www.aarhus.imgenbrug.dk

       

 

Åben

mandag–fredag kl. 13–17

 

15/1–15/6 og 1/9–15/12 åben

de fleste lørdage kl. 11–14

 

Genbrugsbutikken støtter Indre Mission

og Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

 

  

   Genbrugsbutikkens bogafdeling og antikvariat

  

   Send en forespørgsel eller bestilling hertil: 

   bog@aarhus.imgenbrug.dk

  

   Se oversigt over bogafdeling & antikvariat

                                

   Se hele boglisten: A – F…..G – K…..L – R…..S – Å

  

Alle bøger er mærkede med faste priser

 

Ved forsendelse tillægges porto og

udgift til emballage

 

Der tages forbehold for udsolgte bøger 

 

Alle bøger er brugte

 

Vælg gode og billige bøger m.v. blandt flere end 14.000 forskellige!

 

 

Troslære

Forfatter

Titel

Forlag, udgivelsesår

Pris

 

Antinomismen. En vranglære i folkekirken

Udvalget for konvent for kirke og theologi, 1987

5, -

Augustinus, Aurelius

Bekendelser

Forlagsmagasinet, u. å.

20, -

Balslev, C F

Anmærkninger til Luthers katekismus

Schubotes Boghandel, 1866

50, -

Balslev, C F

Luthers katekismus med en kort forklaring

Gyldendal, 1922

8, -

Bang, Erik

Jesu døds betydning

Menighedsfakultetet, 1982

12, -

Bartholdy, Chr.

De 10 bud. Dansk ungdom tilegnet

Lohse, 1964

10, -

Bechmann, Arne

Hvad er egentlig meningen

Unitas, 1982

10, -

Berkhof, Louis

A summary of Christian doctrine

The banner of Truth Trust, 1974

20, -

Christofides, Andy

Livlinen

Lohse, 2004

10, -

Dhanis, Edouard og Jan Visser

Ændringsforslag til Den hollandske Katekismus of Voksne

Kateketcentralen, 1970

10, -

Dr. Martin Luthers store katekismus

Rousgaard, 1906

40, -

 

Dr. Martin Luthers store katekismus. Ved A E T Königsfeldt

Diakonissestiftelsens Depot, 1900

25, -

Dyhr, Peter

Livet med Gud - en introduktion til "De ti bud"

Mediacellen, 2007

20, -

Fjellbu, Arne

Hvad vi tror

De Unges Forlag, 1952

15, -

 

Frelse eller selvfrelse. Nyreligiøsitet og kristen tro

Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse, 1989

10, -

Friedenreich, B T

Dr. Morten Luthers store katechismus

Chr. Steen & Søn, 1858

50, -

Giertz, Bo

Troens ABC

Lohse, u. å.

15, -

 

Gudsbilledet i fortid og nutid. Ved Asger Chr. Højlund

Kolon, 2005

10, -

Den hollandske katekismus for voksne

Kateketcentralen, 1970

25, -

Holm, Dagny & Preben Colstrup

Jeg tror

Unitas, 1997

10, -

Jensen, Carsten Riis

I pagt med Gud

Credo Forlag, 2007

10, -

Jørgensen, Poul Henning

Gudsegennavnet

Aarhus Universitetsforlag, 1991

20, -

Kaper, Ernst

Udkast til ny kort lærebog

Gyldendal, 1930

10, -

Katekismus updated. Ved Carsten Hjorth Pedersen m.fl.

LogosMedia, 2007

5, -

Katolsk katekismus

Sankt Ansgars Forlag, 1958

25, -

Kirkens ja og nej

Frimodt, u. å.

5, -

Lad os bekende den kristne tro. Den danske folkekirkes bekendelsesskrifter. Ved Jørgen Larsen

Lohse, 1999

10, -

 

Liv i læren – en dogmebog. Ved Jørgen Hedager Nielsen

Lohse, 2003

15, -

Loft, Johannes

Lærebog i den evangelisk-lutherske kristendom

Lohse, 1962

7, -

Luther, Martin

Dr. Martin Luthers forklaringer til Den lille Katekismus. Ved Jørgen Glenthøj

Udvalget for Konvent for Kirke og Theologi, 1996

5, -

Luther, Martin

Dr. M. Luthers lille katekismus med børnelærdoms visitats i almindelighed

Eget forlag, 1955

10, -

Luther, Martin og Philip Melanchton

Ord i rette tid. De saksiske visitasjonsartikler av 1528

Lunde Forlag, 1998

10, -

Luther, Martin

Samtaler over Luthers lille catechismus

Thieles Bogtrykkeri,1865

100, -

Luther, Martin

Sandhed til gudfrygtighed udi en eenfoldig og efter mulighed kort dog tilstrækkelig forklaring over sal. doct. Mort. Luthers liden catechismo

A. F. Foghs Enke, 1860

50, -

Luthers lille katekismus

Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, u. å.

15, -

 

Lutherus Redivivus

N. E. Ditlevsen, 1832

200, -

Martensen, H

Den christelige dogmatik

C A Reitzel, 1849

100, -

Menneskeliv og kristendom

Nyt Nordisk Forlag, 1981

30, -

Mynster, J P

Betragtninger over de christelige troeslærdomme. Bind 1

J. Weichmann, 1846

100, -

Mynster, J P

Betragtninger over de christelige troeslærdomme. Bind 2

Gyldendal, 1855

80, -

Nielsen, Jørgen Hedager

Her står vi! Den evangelisk-lutherske tro

Lohse, 1997

30, -

Nielsen, Jørgen Hedager

Vi tror - den evangelisk-lutherske tro

Lohse, 2010

25, -

Nielsen, Svend Aage

Troens grundvold

Unitas, 1981

10, -

En ny bog om troen. Den fælles kristne tro

Niels Steensen, 1975

50, -

Nørfelt, Aage

Den kristne troslære

Gjellerup, 1966

15, -

Pedersen, Birger

Jeg tror på Gud Fader, Jesus Kristus og Helligånden

Dansk Luthersk Forlag, 1976

7, -

Pedersen, E Thestrup

Martin Luthers forkyndelse. En udfordring dengang og nu

Kristeligt Dagblad, 1967

5, -

Pedersen, Ingolf Henoch

Vi tror på ...

Lohse, 1999

10, -

Pfendsack, Werner

Hvorfra, hvorfor, hvorhen?

Lohse, 1961

15, -

Pontoppidan, Erik

Sannhet til gudfryktighet

Indremisjonsforlaget, 1959

20, -

Preus, Robert

Moderne bibeltolkning og kristen tro

Dansk Bibel-Institut, 1975

20, -

Paaske, Oluf E

Jeg tror på Gud

Credo, 1985

10, -

Paaske, Oluf E

Livets færdselslov. En gennemgang af de ti bud

Unitas, 1979

28, -

Rasmussen, Ole

Katekismus – mellem tradition og fornyelse

Menighedsfakultetet, 2002

5, -

Rosenius, C O

De ti bud med udlægning og betragtninger

20, -

Skovenborg, Holger

Troens lommebog. Luthers lille katekismus med enkle forkklaringer

Lohse, 1994

10, -

Sohn, Thorkil

Katekismus for unge

Eget forlag, 2008

45, -

Søvndal, Steen Frøjk

Til fald og oprejsning. 7 studieoplæg

Credo Forlag, 2004

5, -

Thomasius, G.

Christi Person und Werk. Darstellung der evangelisch-lutherischen Dogmatik. Bind 1-3

Theodor Bläsing, 1855

300, -

Wisløff, Carl Fr.

Jeg vet på hvem jeg tror

A S Lunde & Co., 1948

20, -

Wisløff, Fredrik

Trosbekendelsen

Lohse, 1981

15, -