Indre Missions Genbrugsbutik,

Nørre Allé 59, 8000 Århus C

 

Telefon: 86 76 38 38       

www.aarhus.imgenbrug.dk

       

 

Åben

mandag–fredag kl. 13–17

 

15/1–15/6 og 1/9–15/12 åben

de fleste lørdage kl. 11–14

 

Genbrugsbutikken støtter Indre Mission

og Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

 

  

   Genbrugsbutikkens bogafdeling og antikvariat

  

   Send en forespørgsel eller bestilling hertil: 

   bog@aarhus.imgenbrug.dk

  

   Se oversigt over bogafdeling & antikvariat

                                

   Se hele boglisten: A – F…..G – K…..L – R…..S – Å

  

Alle bøger er mærkede med faste priser

 

Ved forsendelse tillægges porto og

udgift til emballage

 

Der tages forbehold for udsolgte bøger 

 

Alle bøger er brugte

 

Vælg gode og billige bøger m.v. blandt flere end 14.000 forskellige!

 

 

Samfunds- og socialvidenskab

Forfatter

Titel

Forlag, udgivelsesår

Pris

Al-Anon's tolv trin & tolv traditioner

1991

25, -

Alkoholspørgsmålet og den kristne frihed. Ved Johannes Sanggaard

Blå Kors Forlag, 1995

10, -

Andersen, Joan Lykkemark og Helle Krogh Hansen

Samtale i øjenhøjde. Rådgivning og vejledning i social- og sundhedsarbejde

Gyldendal, 1999

25, -

Aukrust, Tor

Mennesket i samfunnet. En sosialetikk. Bind 1-2

Land og Kirke, 1967

50, -

Blaakilde, Anne Leonora

Den store fortælling om alderdommen

Munksgaard, 1999

25, -

Boerma, Coenraad

The poor side of Europe

WCC Publications, 1989

30, -

Borrits, Ruth og Hans-Erik Rasmussen

Internationalt socialt arbejde – globale og transnationalt sociale problemer

Den Sociale Højskole, 2006

20, -

Buhl, Jette og Jette Findt Pedersen

Den ægte dialog – i vejledning og rådgivning

Gyldendal, 2001

20, -

 

Børns tanker om alkohol. Ved Grethe Dirckinck-Holmfeld

Blå Kors, 2004

10, -

Det handler om resten af dit liv. En bog om nedtællingen til den 3. alder. Ved Ole Frahm

Tryg-Baltica, 1998

30, -

Dreibek, Finn

Gadens børn – myte eller…?

Høst & Søn, 1991

15, -

 

Familierådslagning. Ved Jytte Faureholm & Lis Lynge Brønholt

Hans Reitzel, 2005

25, -

Faurfelt, Karen og Lise Lund

Videre som voksen

Munksgaard, 1994

35, -

Foley, Messan

Mine bristede drømme

Kirkernes Raceprogram, 1994

20, -

Folmann, Niels Erik

Kender du typen?

Lindhardt og Ringhof, 2012

25, -

 

Foreninger for fremtiden

De Unges Forlag, 2014

30, -

Frederiksen, Andreas Hjorth og Anne Sørensen

Sociale opfindelser og social innovation

Socialt Udviklingscenter, 2013

30, -

 

Glem ikke gæstfriheden. Folkekirkens møde med asylansøgere. Ved Birthe Munck-Fairwood

Tværkulturelt Center, 2016

10, -

Hansen, Eigill Boll m.fl.

Fra plejehjem til hjemmepleje

AKF Forlag, 1991

15, -

Harboe, Thomas

Indføring i samfundsvidenskabelig metode

Samfundslitteratur, 2006

20, -

Heap, Ken

Gruppemetode inden for social- og sundhedsområdet

Gyldendal Uddannelse, 2000

40, -

Heltbech, Henning m.fl.

Ledelse og samarbejde

Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse, 1994

40, -

Henriksen, Bjarne Lenau

Livskvalitet

Gad, 1992

25, -

Holme, Mogens

Fra problem til løsning – samtalebehandling på systemisk grundlag

Akademisk Forlag, 1991

20, -

Holter, Alfred

Odins øje

Borgen, 1998

38, -

 

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø, 2010

40, -

Hvidtfeldt, Jette & Henrik Appel Esbensen

På den anden side

Sohn, 2009

20, -

 

Islam i forskellig klædedragt – hvordan bygger vi bro?

DMS, 1994

10, -

 

Kan vi leve sammen? Integration mellem politik og praksis. Ved Ann-Belinda S. Preis

Munksgaard, 1998

35, -

Khader, Naser

Ære og skam. Det islamiske familie- og livsmønster – fra undfangelse til grav

Borgen, 1996

50, -

 

Kirken og kulturmødet i Århus. Om kirkens møde med de etniske mindretal i Århus-området

Tværkulturelt Center, 1995

10, -

Kiørboe, Emil og Mandana Zarrehparvar

Hjemløse borgeres rettigheder i kommunerne

Institut for Menneskerettigheder, 2017

30, -

Kristensen, Ole Steen & Ulla Salonen-Soulié

Nye perspektiver på revalidering

Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, 1991

10, -

Kvam, Helge

Flasten var vigtigere end mig. Samtaler med voksne børn af alkoholikere

Frydenlund, 2011

25, -

 

Købt eller solgt. Om prostitution og trafficking. Ved Birgitte Gråkjær Hjort

Klim, 2008

20, -

Lauvås, Per og Gunnar Handal

Vejledning og praktisk fagteori

Klim, 1997

30, -

 

Livsværdier og ny faglighed. Ved Ida Schwartz

Semi-Forlaget, 2001

30, -

Løvgren, Gitte og Michael Lose

Indberetning og tavshedspligt

Eget forlag, 1993

8, -

 

Marginalisering og velfærdspolitik. Ved Jørgen Goul Andersen

Frydenlund, 2003

45, -

Melchjorsen, Kirsten

Min fremmede nabo og ven

Korskær, 1994

25, -

Mere end ord. Ved Mette Grostøl og Poul Poder Pedersen

Kommuneinformation, 1997

12, -

 

Metoder i socialpsykiatrisk arbejde. Ved Hanne Rasmussen

Fokus, 1995

15, -

Mik-Meyer, Nanna

Kærlighed og opdragelse i socialaktiveringen

Gyldendal, 1999

20, -

Munck-Fairwood, Birthe m.fl.

Dannebroget. Håndbog om kirkens møde med et flerkulturelt Danmark

Credo Forlag, 1994

30, -

Møllehave, Herdis

Måske blir du gammel

Lindhardt og Ringhof, 1981

15, -

Møller, Kurt Wissendorf

Den moderne alderdom

Frydenlund, 1996

15, -

Nissen, Johannes og Gerhard Pedersen

Befri de fangne – bibelstudier og gudstjenesteforslag

DMS, 1991

10, -

Nissen, Karsten

En gammel folkekirke i en ny tid. Evangeliet og vores kultur

Aros, 2008

15, -

Nyttige personlige kræfter - om hverdagslivet med psykisk lidelse. Ved Kirsten Hansen

Psykiatrien i Ringkjøbing Amt, 2006

38, -

 

Når to bliver til én. Omsorg for ældre efterladte

Palliativt Videncenter, 2013

20, -

Pallesen, Claus & Olga Lundsgaard

Bjæverskovkonceptet

Blå Kors, 2007

Pedersen, Jørgen Flindt

Drengene fra Vollsmose

Gyldendal, 2002

30, -

Pedersen, Tom Thinggaard

Mentor for socialt udsatte

Men2r Forlag, 2011

35, -

Piltz, Karl Gustaf og Kristin Gustavsdottir

Den usynlige familie

Pædagogisk Bogklub, 1995

45, -

 

På vej mod arbejdsmarkedet. Ved Anne Holst Andersen

Aalborg Universitetsforlag, 2007

20, -

Reintoft, Hanne

Det kan kolde hjerner ej forstå. Et opgør med dansk socialpolitik

Hans Reitzel, 1985

25, -

 

Rusmiddelguide. For forældre til teenagere. Ved Erik Jagd m.fl.

Center for misbrug i Ribe Amt, 2002

10, -

 

Seniorlivet. Udfordringer og muligheder

Lohse, 2012

45, -

 

De små skridts metode. Ved Cliff Kaltoft m.fl.

Landsforeningen af Væresteder, 2009

15, -

Snell, Helle

Hvis bare de forstod … Et bedre netværk for demente i eget hjem

Center for Gerontopsykologi, 1995

10, -

 

Sociale netværkssider

VIA Systime, 2012

25, -

Sociale ydelser år 2007

Forsikring og Pension, 2007

10, -

Sonksen, Patricia og Blanche Stiff

Vis mig hvad mine venner kan se

Københavns Amt, 1994

18, -

 

Den svenska ungdomsbrottsligheten. Ved Felipe Estrada & Janne Flyghed

Studentlitteratur, 2001

50, -

Swartz, Mette

Hjertet til forskel. Fortællinger om relationens betydning i en misbrugsverden

Skannerup Blå Kors, 2013

30, -

 

Til daglig eftertanke. En bog med tanker fra AA-medlemmer til AA-medlemmer

Anonyme Alkoholikere, 2002

40, -

Værd at vide. 2015. Ved Gitte Clausen

Munksgaard, 2009

15, -

Willer, Thomas & Søren Østergaard

Generation Search

YouthResources, 2001

30, -

Zierau, Finn

Alkohol – på godt og ondt

Psykiatri-Fondens Forlag, 1999

15, -

Øster, Jakob

Det åndssvage barn

Munksgaard, 1968

45, -

 

Årgang 1992 – hvad har de gang i?

Ungdomsanalyse.nu

25, -