Indre Missions Genbrugsbutik,

Nørre Allé 59, 8000 Århus C

 

Telefon: 86 76 38 38       

www.aarhus.imgenbrug.dk

       

 

Åben

mandag–fredag kl. 13–17

 

15/1–15/6 og 1/9–15/12 åben

de fleste lørdage kl. 11–14

 

Genbrugsbutikken støtter Indre Mission

og Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

 

  

   Genbrugsbutikkens bogafdeling og antikvariat

  

   Send en forespørgsel eller bestilling hertil: 

   bog@aarhus.imgenbrug.dk

  

   Se oversigt over bogafdeling & antikvariat

                                

   Se hele boglisten: A – F…..G – K…..L – R…..S – Å

  

Alle bøger er mærkede med faste priser

 

Ved forsendelse tillægges porto og

udgift til emballage

 

Der tages forbehold for udsolgte bøger 

 

Alle bøger er brugte

 

Vælg gode og billige bøger m.v. blandt flere end 14.000 forskellige!

 

Præst Gudstjeneste Liturgi

Forfatter

Titel

Forlag, udgivelsesår

Pris

 

Af dåben fremgår det nye menneske. Bidrag til læren om dåben. Seks forelæsninger

Theologisk Oratorium, 1955

10, -

 

Akter fra dåbssagen. Hvad er dåben? Gives der ”hindringer” for dåb?

Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse. Frimodt, 1974

5, -

 

The Alternative Service Book 1980. Services authorized for use in the Church of England in
conjunction with The Book of Common Prayer together with The Liturgical Psalter

Hodder & Stoughton, 1980

60, -

Andersen, Herluf

Efter barnedåben

Poul Kristensen, 1984

5, -

Andrae, Hans

Ja til kirkens hyrdeopgave ifølge Bibelen

Hellberg & Elmquist, 1984

10, -

 

Atheismen. Bibeltime og foredrag ved Konvent for Kirke og Theologi 30.-31.10.84 i Århus

1985

10, -

Auken, Margrete og Erik A Nielsen

Dåben

Aros, 2002

5, -

Aukrust, Tor

Exodus. Om forkynnelsens krise

Gyldendal Norsk Forlag, 1984

20, -

Bartholdy, Georg

Din dåb

Lohse, 1957

5, -

Baun, Christian

Tjenestens hemmelighed

1971

10, -

Bech, Anna Grete

Folkekirkens ritualer. En analyse af de folkekirkelige ritualers funktion i kommunikationssituationen

FK-Tryk, 1979

10, -

Beck, Vilhelm

Min konfirmandforberedelse. Frugten af 45 års arbejde med mine konfirmander

Indre Mission, 1902

20, -

Bennetzen, Erik H

Nadverlæren hos Luther og Zwingli

Menighedsfakultetet, 1982

10, -

Berg, K. A.

Meningsfyldt gudstjeneste

Unitas

5, -

 

De bibelske læsninger i gudstjenesten

Kirkeministeriet, 1975

25, -

 

De biskoppelige handlinger

Kirkeministeriet, 1978

10, -

 

Biskopper i Bibelen og i dag

Re-formatio, 1992

5, -

Bittlinger, Arnold

Døbt i vand og i Ånd

IHS, u. å.

12, -

Boesmiller, Franziska

Die priesterliche Frau

Verlag Ars Sacra

5, -

Borregaard, Svend

Former og farver. Lommefører gennem kirkens symbolverden for kirkegængere og turister

Lohse, 1968

7, -

Breen, Håkon Fred.

Nytt Liv. Perspektiv ved døpefonten

Lunde Forlag, 1992

10, -

Brøndum, L

Prædikenen og dens forberedelse

Gad, 1975

35, -

Bugenhagen, Johannes

Sendebrev til den danske kirke

1986

5, -

Bülow, Axel E

Op til Herrens bord

Indre Mission, 1912

20, -

Børløs-Jensen, O

Bibelske ord og begreber

ELM, 1982

25, -

 

Børnegudstjeneste med højmessens grundtræk. Af en arbejdsgruppe på Præstehøjskolen

Aros, 1984

30, -

Christensen, Arne Kronborg

Brev til menigheden om barnedåben

Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse, 1974

5, -

Christensen, Filip

Levende brød. Om nadveren

Lohse, 1998

20, -

 

 

 

 

Christiansen, Henrik og Olav C. Lindegaard

Gudstjenesten. Vejledning

Det Danske Bibelselskab, 2009

5, -

Conant, Thomas Jefferson

The meaning and use of Baptizein

Kregel Publications, 1977

20, -

 

Den danske højmesse

Poul Kristensen, u. å.

10, -

 

Den danske Præsteforening 90 år

1986

5, -

 

Dåbsmanual. Opskrifter til arbejdet med dåb og dåbsoplæring i folkekirken. Folkekirkens dåbshilsen, 2008

 

10, -

 

Dåp, nattverd og embete

Verbum, 1982

10, -

Erlangen, Reinhard Slenczka

Ordination af kvinder til kirkens embede

Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse

5, -

Esmarch, Johannes

Døbt til liv

Dansk Luthersk Forlag, 1994

10, -

Evenshaug, Oddbjørn m.fl.

En gave – barnet en gave til os – dåben en gave til barnet

Lohse, 1986

15, -

Fiedler, J. and R. Benjamin Garrison

The sacraments

Abington Press, 1969

10, -

 

Fire temaer om dåb – til inspiration i menighedsrådsarbejdet

Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer, u. å.

5, -

Fog, Olav

Den danske højmesse. Forslag til ny højmesseliturgi

Konvent for Kirke og Theologi, 1989

5, -

 

Forordnet alterbog for Danmark

Gyldendal, 1867

100, -

Frelse og fortabelse i forkyndelsen

Evangelisk Luthersk Samråd, u. å.

12, -

Fremtidens præst

Kirkeministeriet, 1998

20, -

Frøkjær-Jensen, Flemming

Det positive nej til kvindelige præster

Menighedsfakultetet, 1985

5, -

Fæhn, Helge

Gudstjenestelivet i Den norske kirke – fra reformasjonstiden til våre dager

Universitetsforlaget, 1994

50, -

Glenthøj, Jørgen

Dåbsforsagelsen

Kirkens ja og nej, 1969

5, -

Glenthøj, Jørgen

Introitus og kollekter til kirkeårets søn- og helligdage

1987

10, -

Glenthøj, Jørgen

Introitus til kirkeårets søn- og helligdage

Eget Forlag, 1987

10, -

Graversen, H

Dåb og omvendelse

Eget forlag, 1931

5, -

Gudstjenesten i Ånd og sandhed

Udvalget for Konvent for Kirke og Theologi, 1988

10, -

 

Gudstjenesten til debat

Kristeligt Dagblad, u. å.

35, -

 

Guide til højmessen i Sct. Pauls Kirke

 

5, -

Gärtner, Bertil

Embedet, mannen og kvinnen i NT

Arken, 1978

15, -

Helander, Dick

Den hellige nadver

Frimodt, 1948

10, -

 

Herrens bord. Højmessen i den katolske kirke i dag

1970

10, -

 

Hva med bispeembedet? Ved Brynjar Haraldsø og BoeJOhannes Hermansen

FDB, 1996

5, -

Hvid, Bjarne

Sjælesørgeriske problemer i prædikenen

1990

10, -

Højlund, Asger Chr.

Emerging churches. En ny måde at være kirke på?

Credo, 2009

15, -

Højlund, Henrik

Strøtanker fra en uerfaren præst

Kolon, 1998

10, -

Højlund, Henrikenrik

Vær lystig i Kristus. Forkyndelse der frigør

Lohse, 2006

15, -

 

Højmessen i Den Danske Folkekirke. En liturgisk håndbog

Anis, 1999

25, -

 

I hellig tjeneste. Ved Poul Ulsdal og Christian Braw

Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse, 1985

5, -

 

Inspirationshæfte til lev livet. Ved Robert Bladt

Korskær, 1999

5, -

Illum, Tine

Den stille uge i kirken. Liturgier til påske

RPF, 2002

10, -

 

Introitus til kirkeårets søn- og helligdage. Sangudgave. Ved Axel Madsen

Udvalget for Konvent for Kirke og Theologi, 1990

10, -

Iversen, Hans

Præsteembedet som social rolle

Teoltryk, 1975

20, -

Jacobsen, Johannes W og Christian Thodberg

At bæres til dåben

 

5, -

Jensen, Gustav

Afhandlinger om gudstjeneste og menighedsliv

Grøndahl & Søn, 1887

50, -

 

Jesus Kristus er tilstede

Theologisk Oratorium, 1952

5, -

Jørgensen, Jørn

Præst i dag

Chr. Erichsen, 1974

10, -

Jørgensen, Jørn

Stedbarnet i gudstjenesten

Unitas, u. å.

5, -

Kaltoft, Jens

Vilhelm Becks teologi

1990

10, -

Kirke og stat i 1990'erne

Udvalget for Konvent for Kirke og Theologi, 1992

15, -

 

Kirkens kendetegn i Verden. Bibeltime og foredrag holdt på nordisk stævne

for Bibel og Bekendelse i Århus 4.-6. oktober 1991

Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse, 1992

10, -

Koch, G

Præst og menighed

Lohse, 1908

25, -

 

Kom Gud Helligånd kom brat. Bidrag til læren om Guds ånd. Fire forelæsninger

Theologisk Oratorium, 1954

10, -

 

Konfirmation og begravelse. Betænkning afgivet af Kirkeministeriets liturgiske kommission

1987

10, -

Kristensen, Flemming Baatz

Befriet til at leve

Credo Forlag, 1998

10, -

Kristensen, Flemming Baatz

For menighedens skyld

Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse, 1997

5, -

Kristensen, Flemming Baatz

Himmelfest på jorden

Credo Forlag, 1986

10, -

Kristensen, Flemming Baatz

Livets vand. Om dåben

Credo Forlag, 1995

10, -

Kristensen, Thomas

Lørdagsglimt - af søndagsglæden. Korte betragtninger som forberedelse til højmessen

Lohse, 1992

10, -

Kyndal, Erik

Nadverlære og nadverfællesskab

Gad, 1984

30, -

Kærligheden glæder sig ikke over uretten!

Indre Mission m.fl., 1996

10, -

Lange, P H

Dåbens gave

Lohse, u. å.

5, -

Legarth, Pter V

Den aronitiske velsignelse

Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse, 1996

5, -

Lindberg, Jac. Chr.

Om stiftsprovst H. G. Clausenss vilkaarlige og uforsvarlige Forandringer ved den christne Daab

Den Wahkske Boghandels Forlag, 1832

20, -

 

Liturgisk vejledning for præsten på sygehuset

Videbæk, 2003

10, -

 

Lovet være du Jesus Krist. Inkarnationen. Seks forelæsninger

Theologisk Oratorium, 1949

10, -

Madsen, Ejner

Loven i forkyndelsen

Dansk Luthersk Forlag, 1976

10, -

Martensen, H

Taler ved præstevielse

Gyldendal, 1860

100,-

Martensen, Hans L

Dåb og kristenliv

Katolsk Forlag, 1980

50, -

 

Missalekollekterne i ny oversættelse

Theologisk Oratorium, 1997

5, -

Modéus, Martin

Menneskelig gudstjeneste – om gudstjenesten som relation og ritual

Alfa, 2011

50, -

Møller, Christian

Den kristne dåb

Dansk Luthersk Forlag, 1974

5, -

Møller, Niels

Salmebogen i præstens hånd

Nyt Nordisk Forlag, 1941

10, -

 

Nadverfejringen og alkoholproblemet

Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse, 1986

5, -

Nannestad, V

H. L. Martensen. Nyt bidrag til en karakteristik af dansk prædiken i det nittende aarhundredes sidste halvdel

Schønberg, 1897

20, -

Nielsen, Bent Feldbæk

Dåb og tro i Landsretten

Doxa Forlaget, 1999

20, -

Nielsen, Carsten Haugaard

Eukaristi – 55 års samtaler om nadverforståelsen. I. Faith and Order (1927-1982)

Det økumeniske Fællesråd, 1987

10, -

Nissen, Knud Erik Schultz

Ordinationen

1976

15, -

Nør, Frank Villy

En redegørelse for det bibelske og evangelisk-lutherske dåbssyn og den dermed forbundne dåbspraksis.
Regin Prenter: Theologisk vurdering af redegørelsen

Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse, 1974

10, -

Nørhøj, Henning

Til gudstjeneste

Nyt Nordisk Forlag, 1985

5, -

Okkels, Hans Olav

Gudstjenesten. Bibelsk baggrund. Liturgisk forkyndelse

Hellberg & Elmguist, 1976

10, -

Okkels, Hans Olav

Hvad er theologi?

Menighedsfakultetet, u. å.

10, -

Olesen, Elith

Pædagogik i konfirmandstuen

Aros, 1975

30, -

Olofson, Peter O K

Skabt til at leve. Om synd, syndernes forladelse og nadverens rette brug

Eget forlag, 1996

10, -

Ordet på spil. Om kirken og dens formidling

Emmaus Sommer Seminar, 2006

45, -

 

Ordning for høymessen

Verbum, 1983

10, -

 

Overleveringen fra Herren. Foredrag ved Konvent for Kirke og Theologi i Århus 30-31.10.1988

 

10, -

Pahus, Helge

Denne er dagen

Mediacellen, 1988

15, -

Pedersen, E Thestrup

Dåb og dåbsundervisning i Folkekirken

Unitas, 1976

35, -

Pedersen, E Thestrup

Martin Luthers forkyndelse. En udfordring dengang og nu

Kristeligt Dagblad, 1967

12, -

Pedersen, Gunnar

Den danske kirkes gudstjeneste. Studiekredsvejledning

Ungdommens Kirke, 1941

5, -

Pedersen, Harboe

Min præstegerning gennem 37 år. 1939-1976

Clausen Offset, 1979

10, -

Pedersen, Ingolf Henoch

Kan kirken velsigne homoseksuelt samliv?

Kirkeligt Samråd i Århus Stift, u. å.

6, -

Pedersen, Jørgen Wadman

Stemmedannelse og mundtlig fremførelse

 

5, -

Pfeifer, Samuel

Tro og traumer

Credo Forlag, 1996

20, -

Prenter, Regin

Kaldet af Gud eller mennesker

Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse, 1980

10, -

Prestegård, Gunnar

Min dåp

Lutherstiftelsen, 1965

10, -

Prince, Derek

Troens faste grundvold

Royal, 1975

10, -

 

Præsten som generalist og specialist. Ved Steen Marqvard Rasmussen

Landsforeningen af Menighedsråd, 2009

15, -

Præstholm, Erik B

Hold blus på lampen

Ikast Menighedsråd, 1985

20, -

Rasmussen, Jørgen

Døbt til Kristus

Kurerforlaget, 1997

5, -

 

Registreret partnerskab, samliv og velsignelse

Århus Stift, 1997

10, -

Riiskær, Inger og Bruno Rasmussen

Giv Gud, hvad Guds er

Unitas, 1994

10, -

Robinson, John A J

Livsnær liturgi

Aros, 1970

20, -

Rogers, F.

Pastoral theology and the modern world

Oxford University Press, 1920

15, -

Ruager, Søren

Kirke og sakramente. Bibelske studier

Konvent for Kirke og Theologi, 1993

20, -

Schou, H I

Sjælelige konflikter. Otto forelæsninger over praktisk psykologi og psykiatri for sjælesørgere

Gad, 1931

15, -

Seidelin, Anna Sophie

Barnedåb

 

5, -

Sjögren, Per-Olof

Højmessen – den fortabte søns liturgi

Re-Formatio, 1987

5, -

Skjevesland, Olav

Broen over 2000 år

Dansk Luthersk Forlag, 1997

20, -

Skovgaard-Holm, Carsten

Puls og nerve i forkyndelsen

Logos, 2004

20, -

Skovsgaard, Steen

Hjælp – jeg skal døbes

RPF, 2005

5, -

Stenbäck, Asser

Hvad er homoseksualitet?

Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse, 1992

5, -

Søes, Peter

Lille bog om dåben

Credo Forlag, 2003

10, -

 

Søn- og helligdagskollekter. Ved Søren Prahl

 

10, -

Thinggaard, Kim

Særlige dage i kirken. Helligdage. Højtidsdage. Mindedage. Kortfattede beskrivelser og biografier

Re-Formatio, 1998

10, -

Thompson, Betty

A chance to change. Women and men in the church

World Council of churches, 1982

15, -

 

Til fadderne. En hilsen fra Hedeagerkirken

 

5, -

 

Til lykke med fadderskabet

 

5, -

Tøttrup, Gunner

Fællesskab med Kristus – om dåben og nadveren

Unitas, 1980

10, -

Ulsdal, Poul

Gudstjenesten. Guds befaling

Kirkens ja og nej, 1968

5, -

 

 

 

 

 

Under bøn og håndspålæggelse. Indvielse af missionærer, diakoner og præster

Anis, 1989

35, -

Valen-Sendstad, Aksel

Fra predikantens studiekammer

Lunde Forlag, 1990

10, -

 

Vejledning vedr. præsteansættelse

1995

5, -

 

Velkommen til verden. Velkommen i Lem Kirke!

 

5, -

Wagner, Hartvig

Kvindens plads i menigheden

Eget forlag, u. å.

5, -

Warns, Johannes

Apostolisk dåp

Filadelfiaforlaget, 1964

30, -

Werner, Roland

Homoseksualitet og den kristne menigheds fuldmagt

Udvalget for Konvent for Kirke og Theologi, 1995

5, -

Wisløff, Carl Fr.

Om lov og evangelium

ELM-forlag, 1977

5, -