Indre Missions Genbrugsbutik,

Nørre Allé 59, 8000 Århus C

 

Telefon: 86 76 38 38       

www.aarhus.imgenbrug.dk

       

 

Åben

mandag–fredag kl. 13–17

 

15/1–15/6 og 1/9–15/12 åben

de fleste lørdage kl. 11–14

 

Genbrugsbutikken støtter Indre Mission

og Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

 

  

   Genbrugsbutikkens bogafdeling og antikvariat

  

   Send en forespørgsel eller bestilling hertil: 

   bog@aarhus.imgenbrug.dk

  

   Se oversigt over bogafdeling & antikvariat

                                

   Se hele boglisten: A – F…..G – K…..L – R…..S – Å

  

Alle bøger er mærkede med faste priser

 

Ved forsendelse tillægges porto og

udgift til emballage

 

Der tages forbehold for udsolgte bøger 

 

Alle bøger er brugte

 

Vælg gode og billige bøger m.v. blandt flere end 14.000 forskellige!

 

 

Præst Gudstjeneste Liturgi

Forfatter

Titel

Forlag, udgivelsesår

Pris

 

Advent. Gottesdienste, Andachten, Meditationen, Predigten. Herausgegeben von Horst Nitschke

Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1986

15, -

 

Af dåben fremgår det nye menneske. Bidrag til læren om dåben. Seks forelæsninger

Theologisk Oratorium, 1955

10, -

 

Akter fra dåbssagen. Hvad er dåben? Gives der ”hindringer” for dåb?

Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse. Frimodt, 1974

5, -

 

The Alternative Service Book 1980. Services authorized for use in the Church of England in conjunction with The Book of Common Prayer together with The Liturgical Psalter

Hodder & Stoughton, 1980

60, -

Andersen, Herluf

Efter barnedåben

Poul Kristensen, 1984

5, -

Andrae, Hans

Ja til kirkens hyrdeopgave ifølge Bibelen

Hellberg & Elmquist, 1984

10, -

 

Antinomismen. En vranglære i folkekirken. Foredrag ved Konvent for Kirke og Theologi i Århus 2.-3. november 1986

Udvalget for konvent for kirke og theologi, 1987

10, -

Auken, Margrete og Erik A Nielsen

Dåben

Aros, 2002

5, -

Aukrust, Tor

Exodus. Om forkynnelsens krise

Gyldendal Norsk Forlag, 1984

20, -

Bartholdy, Georg

Din dåb

Lohse, 1957

5, -

Baun, Christian

Tjenestens hemmelighed

1971

10, -

Bech, Anna Grete

Folkekirkens ritualer. En analyse af de folkekirkelige ritualers funktion i kommunikationssituationen

FK-Tryk, 1979

10, -

Beck, Vilhelm

Min konfirmandforberedelse. Frugten af 45 års arbejde med mine konfirmander

Indre Mission, 1902

20, -

 

Beerdigung. Ansprachen, Gebete, Entwürfe. Herausgegeben von Hans Jürgen Milchner

Vandenhoeck & Ruprecht, 1994

15, -

Bennetzen, Erik H

Nadverlæren hos Luther og Zwingli

Menighedsfakultetet, 1982

15, -

Berg, K. A.

Meningsfyldt gudstjeneste

Unitas

5, -

 

De bibelske læsninger i gudstjenesten

Kirkeministeriet, 1975

25, -

 

De biskoppelige handlinger

Kirkeministeriet, 1978

10, -

 

Biskopper i Bibelen og i dag

Re-formatio, 1992

5, -

Bittlinger, Arnold

Døbt i vand og i Ånd

IHS, u. å.

12, -

Blennow, Hugo

Mässan i bilder

Eginostiftelsen

20, -

Blædel, A. G.

Udvidet confirmations-Undervisning efter evangelisk-luthersk Kirkelære

Gyldendal, 1884

100, -

Borregaard, Svend

Former og farver. Lommefører gennem kirkens symbolverden for kirkegængere og turister

Lohse, 1968

7, -

Brøndum, L

Prædikenen og dens forberedelse

Gad, 1975

35, -

Bugenhagen, Johannes

Sendebrev til den danske kirke

1986

5, -

Bülow, Axel E

Op til Herrens bord

Indre Mission, 1912

20, -

Børløs-Jensen, O

Bibelske ord og begreber

ELM, 1982

25, -

 

Børnegudstjeneste med højmessens grundtræk. Af en arbejdsgruppe på Præstehøjskolen

Aros, 1984

30, -

Christensen, Filip

Levende brød. Om nadveren

Lohse, 1998

20, -

 

Dåp, nattverd og embete

Verbum, 1982

10, -

Erlangen, Reinhard Slenczka

Ordination af kvinder til kirkens embede

Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse

5, -

Esmarch, Johannes

Døbt til liv

Dansk Luthersk Forlag, 1994

10, -

Evenshaug, Oddbjørn m.fl.

En gave – barnet en gave til os – dåben en gave til barnet

Lohse, 1986

15, -

Falk, H J

Om at bestemme dåb for sit barn

Aros, u. å.

5, -

Fiedler, J. and R. Benjamin Garrison

The sacraments

Abington Press, 1969

10, -

Fog, Olav

Den danske højmesse. Forslag til ny højmesseliturgi

Konvent for Kirke og Theologi, 1989

5, -

Frelse og fortabelse i forkyndelsen

Evangelisk Luthersk Samråd, u. å.

12, -

Fremtidens præst

Kirkeministeriet, 1998

20, -

Frøkjær-Jensen, Flemming

Det positive nej til kvindelige præster

Menighedsfakultetet, 1985

20, -

Glenthøj, Jørgen

Dåbsforsagelsen

Kirkens ja og nej, 1969

5, -

Glenthøj, Jørgen

Introitus og kollekter til kirkeårets søn- og helligdage

1987

10, -

Glenthøj, Jørgen

Introitus til kirkeårets søn- og helligdage

Eget Forlag, 1987

10, -

Graversen, H

Dåb og omvendelse

Eget forlag, 1931

5, -

 

Gudstjenestekollekterne. Den ældre og yngre række

Theologisk Oratorium, 1953

40, -

Gudstjenesten i Ånd og sandhed

Udvalget for Konvent for Kirke og Theologi, 1988

10, -

 

Gudstjenesten til debat

Kristeligt Dagblad, u. å.

35, -

 

Guide til højmessen i Sct. Pauls Kirke

 

5, -

Gärtner, Bertil

Embedet, mannen og kvinnen i NT

Arken, 1978

15, -

Hallesby, O

Opdragelseskristendom og vækkelseskristendom

Lohse, 1982

10, -

Hansen, K Robert

Ved I nu, hvorfor det kimer?

Lohse, 1975

35, -

Helander, Dick

Den hellige nadver

Frimodt, 1948

10, -

Hvid, Bjarne

Sjælesørgeriske problemer i prædikenen

1990

10, -

Højlund, Asger Chr.

Emerging churches. En ny måde at være kirke på?

Credo, 2009

15, -

Højlund, Henrik

Strøtanker fra en uerfaren præst

Kolon, 1998

10, -

Højlund, Henrikenrik

Vær lystig i Kristus. Forkyndelse der frigør

Lohse, 2006

15, -

 

I hellig tjeneste. Ved Poul Ulsdal og Christian Braw

Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse, 1985

5, -

 

Inspirationshæfte til lev livet. Ved Robert Bladt

Korskær, 1999

5, -

 

Introitus til kirkeårets søn- og helligdage. Sangudgave. Ved Axel Madsen

Udvalget for Konvent for Kirke og Theologi, 1990

10, -

Iversen, Hans

Præsteembedet som social rolle

Teoltryk, 1975

20, -

 

Jesus Kristus er tilstede

Theologisk Oratorium, 1952

5, -

Jørgensen, Jørn

Præst i dag

Chr. Erichsen, 1974

10, -

Jørgensen, Jørn

Stedbarnet i gudstjenesten

Unitas, u. å.

5, -

Kaltoft, Jens

Vilhelm Becks teologi

1990

10, -

Kirke og stat i 1990'erne

Udvalget for Konvent for Kirke og Theologi, 1992

15, -

 

Kirken og homoseksualitet

2005

5, -

 

Kirkens kendetegn i Verden. Bi-beltime og foredrag holdt på nor-disk stævne for Bibel og Beken-delse i Århus 4.-6. Oktober 1991

Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse, 1992

10, -

 

Kom Gud Helligånd kom brat. Bidrag til læren om Guds ånd. Fire forelæsninger

Theologisk Oratorium, 1954

10, -

Kristensen, Flemming Baatz

For menighedens skyld

Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse, 1997

5, -

Kristensen, Flemming Baatz

Himmelfest på jorden

Credo Forlag, 1986

5, -

Kyndal, Erik

Nadverlære og nadverfællesskab

Gad, 1984

40, -

Kærligheden glæder sig ikke over uretten!

Indre Mission m.fl., 1996

10, -

Legarth, Pter V

Den aronitiske velsignelse

Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse, 1996

5, -

Lissner, Holger

Gudstjeneste for alle sanser

Unitas, 1995

25, -

 

Lovet være du Jesus Krist. Inkarnationen. Seks forelæsninger

Theologisk Oratorium, 1949

10, -

Madsen, Ejner

Loven i forkyndelsen

Dansk Luthersk Forlag, 1976

10, -

Martensen, Hans L

Dåb og kristenliv

Katolsk Forlag, 1980

50, -

Møller, Christian

Den kristne dåb

Dansk Luthersk Forlag, 1974

5, -

 

Nadverfejringen og alkoholproblemet

Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse, 1986

5, -

 

Nattvarden – Herrens måltid

Skeab Verbum, 1982

10, -

Nielsen, Bent Feldbæk

Dåb og tro i Landsretten

Doxa Forlaget, 1999

20, -

Nissen, Knud Erik Schultz

Ordinationen

1976

15, -

Nør, Frank Villy

En redegørelse for det bibelske og evangelisk-lutherske dåbssyn og den dermed forbundne dåbspraksis. Regin Prenter: Theologisk vurdering af redegørelsen

Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse, 1974

10, -

Okkels, Hans Olav

Hvad er theologi?

Menighedsfakultetet, u. å.

10, -

Olesen, Elith

Pædagogik i konfirmandstuen

Aros, 1975

30, -

Olofson, Peter O K

Skabt til at leve. Om synd, syndernes forladelse og nadverens rette brug

Eget forlag, 1996

10, -

Ordet på spil. Om kirken og dens formidling

Emmaus Sommer Seminar, 2006

45, -

 

Ordning for høymessen

Verbum, 1983

10, -

 

Osterfeuer. Tezte, Predigten, Gebete im Kirchenjahr. Von Johannes Winkel

Vandenhoeck & Ruprecht, 1990

15, -

 

Overleveringen fra Herren. Foredrag ved Konvent for Kirke og Theologi i Århus 30-31.10.1988

 

10, -

Pahus, Helge

Denne er dagen

Mediacellen, 1988

15, -

 

Passsion. Predigten. Meditationen. Andachten. Gottesdienste. Herausgegeben von Horst Nitscheke

Gütersloher Verlagthaus Gerd Mohn, 1983

15, -

Pedersen, E Thestrup

Dåb og dåbsundervisning i Folkekirken

Unitas, 1976

35, -

Pedersen, E Thestrup

Martin Luthers forkyndelse. En udfordring dengang og nu

Kristeligt Dagblad, 1967

12, -

Pedersen, Harboe

Min præstegerning gennem 37 år. 1939-1976

Clausen Offset, 1979

10, -

Pedersen, Ingolf Henoch

Kan kirken velsigne homoseksuelt samliv?

Kirkeligt Samråd i Århus Stift, u. å.

6, -

Pfeifer, Samuel

Tro og traumer

Credo Forlag, 1996

20, -

Prenter, Regin

Dåbens pagt

Lohse, 1975

5, -

Prenter, Regin

Den hellige dåb

 

5, -

Prenter, Regin

Kaldet af Gud eller mennesker

Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse, 1980

10, -

Prenter, Regin

Kirkens embede og det almindelige præstedømme

Hartvig Wagner, 1976

5, -

Prestegård, Gunnar

Min dåp

Lutherstiftelsen, 1965

10, -

Prince, Derek

Troens faste grundvold

Royal, 1975

10, -

Præstholm, Erik B

Hold blus på lampen

Ikast Menighedsråd, 1985

20, -

Rasmussen, Jørgen

Døbt til Kristus

Kurerforlaget, 1997

5, -

 

Registreret partnerskab, samliv og velsignelse

Århus Stift, 1997

10, -

Robinson, John A J

Livsnær liturgi

Aros, 1970

20, -

Ruager, Søren

Kirke og sakramente. Bibelske studier

Konvent for Kirke og Theologi, 1993

20, -

Samtaler om dåben

Den Danske Lausannegruppe, 2001

5, -

Seidelin, Anna Sophie

Barnedåb

 

5, -

Sjögren, Per-Olof

Højmessen – den fortabte søns liturgi

Re-Formatio, 1987

5, -

Skovgaard-Holm, Carsten

Puls og nerve i forkyndelsen

Logos, 2004

20, -

Sprotte, Eduard

Hvorfor kvinder ikke kan blive præster

Frederiksberg Bogtrykkeri, 1947

5, -

Stenbäck, Asser

Hvad er homoseksualitet?

Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse, 1992

5, -

Stenbæk, Jørgen

Præsternes forening gennem 100 år

Den Danske Præsteforening, 1999

50, -

 

Søn- og helligdagskollekter. Ved Søren Prahl

 

10, -

Sørensen, Søren

Kirkens liturgi

Wilhelm Hansen, 1969

20, -

 

Så sier kirkens herre II. Tekster fra advent til pinse

Land og Kirke, 1978

35, -

 

Die Taufe. Entwürfe, Erfahrungen, Predigten, Gebete. Herausgegeben von Gerhard Mellinghoff

Vandenhoeck & Ruprecht, 1994

15, -

 

Til forældre, der ønsker deres barn døbt!

Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse

5, -

Tøttrup, Gunner

Fællesskab med Kristus – om dåben og nadveren

Unitas, 1980

10, -

 

Udvalgte stykker af menighedens hellige skrift. Ved Jakob Holm

Chr. Møller-Andersen, 1895

28, -

Ulsdal, Poul

Gudstjenesten. Guds befaling

Kirkens ja og nej, 1968

5, -

Ulltveit-Moe, Johannes

Bli med ! En bok om nattverden

Credo Forlag, 1978

15, -

 

Under bøn og håndspålæggelse. Indvielse af missionærer, diakoner og præster

Anis, 1989

35, -

Valen-Sendstad, Aksel

Forkyndelse om forsoning og retfærdiggørelse

Dansk Luthersk Forlag, 1990

5, -

Valen-Sendstad, Aksel

Fra predikantens studiekammer

Lunde Forlag, 1990

10, -

 

Vejledning vedr. præsteansættelse

1995

5, -

Villadsen, Anne Birgitte

Vi holder påske

Udvalget vedr. materialer til det kirkelige børnearbejde, 1980

12, -

Wagner, Hartvig

Kvindens plads i menigheden

Eget forlag, u. å.

5, -

Warncke, O M

Dåben

DKU, 1946

5, -

Werner, Roland

Homoseksualitet og den kristne menigheds fuldmagt

Udvalget for Konvent for Kirke og Theologi, 1995

5, -

Wisløff, Carl Fr.

Forkynd for børn om lov og evangelium

Logosmedia, 2017

5, -

Wisløff, Carl Fr.

Lov og evangelium i forkynnelsen

Luther Forlag, u. å.

5, -

 

Zitate für die Predigt. Herausgegeben von Hildegard Hamdorf-Rüddies und andere

Vandenhoeck & Ruprecht, 1993

15, -

Øllgaard, Elisabeth

Kvindelige præster

 

15, -

Aalen, Sverre m.fl.

Akter fra dåbssagen

Frimodt, 1974

5, -