Indre Missions Genbrugsbutik,

Nørre Allé 59, 8000 Århus C

 

Telefon: 86 76 38 38       

www.aarhus.imgenbrug.dk

       

 

Åben

mandag–fredag kl. 13–17

 

15/1–15/6 og 1/9–15/12 åben

de fleste lørdage kl. 11–14

 

Genbrugsbutikken støtter Indre Mission

og Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

 

  

   Genbrugsbutikkens bogafdeling og antikvariat

  

   Send en forespørgsel eller bestilling hertil: 

   bog@aarhus.imgenbrug.dk

  

   Se oversigt over bogafdeling & antikvariat

                                

   Se hele boglisten: A – F…..G – K…..L – R…..S – Å

  

Alle bøger er mærkede med faste priser

 

Ved forsendelse tillægges porto og

udgift til emballage

 

Der tages forbehold for udsolgte bøger 

 

Alle bøger er brugte

 

Vælg gode og billige bøger m.v. blandt flere end 14.000 forskellige!

 

 

Pædagogik

Forfatter

Titel

Forlag, udgivelsesår

Pris

Andersen, John

De vanskelige samtaler

Dansk Pædagogisk Forum, 2000

20, -

Andersen, John og Kjeld Rasmussen

Forældresamtaler – en introduktion

Dansk Pædagogisk Forum, 2000

10, -

Anordning for almueskolevæsenet på landet i Danmark

Johan Frederik Schultz, 1814 (genoptryk)

10, -

 

Avra for Laura børnenes bukser flagrer. Idéer til lege, aktiviteter og fri fantasi

DGI, 1997

10, -

Billeder på begyndertrinet. Ved Ingelise Flensborg og Birgitte Holm Sørensen

20, -

Bisgaard, Niels Jørgen

Pædagogiske dilemmaer

Billesø & Baltzer, 2002

20, -

Boesen, Joan og Christiane Misslbeck-Winberg

Learner’s compassion

LR Uddannelse, 2002

20, -

Brinkmann, Hans

Pædagogisk Medhjælperforbund. 25 år med børn og job

1999

18, -

 

Børn, skole og kirke. Ved Birgitte Thyssen og Henning Fogde

Folkekirkens Pædagogiske Institut, 1999

5, -

Christiansen, Mogens og Gert Rosenkvist

Voksenundervisning. Formidling i praksis

Hans Reitzel, 2008

30, -

 

Det er dansk! Læseplan og hverdag. Ved Marianne Jelved og Anne-Marie Søderberg

Dansklærerforeningen, 1984

20, -

Det har vi lært i dag

Undervisningsministeriet, 1997

8, -

Didaktik. Den professionelle lærers værktøj. Ved Mads Hermansen m.fl.

Danmarks Lærerforening, 1997

15, -

 

Dokumentation i skolen. 15 artikler om synliggørelsens didaktik. Ved Peter Rigbolt

Kroghs Forlag, 1999

25, -

Dyreborg, Erling

Musikterapi

Gyldendals Pædagogiske Bibliotek, 1972

40, -

Elbro, Carsten

Læsevanskeligheder

Gyldendal, 2008

50, -

Elevernes alsidige personlige udvikling gennem håndarbejde. Ved Susanne Singers

Danmarks Håndarbejdslærerforening, u. å.

10, -

Enoksen, Ivan

Folk & fag – træk af pædagogfagets historie

Børn & Unge, 1996

15, -

Eskildsen, Claus

Det første skoleår

Gjellerup, 1959

10, -

 

Evaluering i skolen. Ved Benedikte Vilslev Petersen og Marianne Thrane

Klim, 2011

30, -

Faber, Adele and Elaine Mazlish

How to talk so kids will listen & listen so kids will talk

Piccadilly Press, 2001

40, -

Femmeren. En vejledningsmetodik. Ved Gunnel Lindh

Studie og erhverv, 2002

20, -

 

95 nye teser. Ved Anne Marie Pahuus og Henrik Grøndal Lund

Aarhus Universitetsforlag, 2000

35, -

Flensborg, Ingelise og Birgitte Holm Sørensen

Temaer i billedpædagogik

Gad, 2003

25, -

 

Formål og centrale kundskabs- og færdighedsområder. Folkeskolens fag

Undervisningsministeriet, 1994

20, -

Fregerslev, Peter og Martin Jørgensen

Ny lærer

Århus Dag- og Aftenseminarium, 2000

30, -

Fremtidens danskfag

Uddannelsesstyrelsen, 2003

45, -

 

Fællesskab i skolen. Udfordringer og muligheder. Ved Elsebeth Jensen og Svend Brinkmann

Akademisk Forlag, 2011

35, -

Galindo, Israel

The craft of Christian teaching. Essentials for becoming a very good teacher

Judson Press, 1998

25, -

 

Grib konflikten – om konstruktiv konflikthåndtering i skolen

Det Krininalpræventive Råd, 2004

15, -

Hansen, Thomas Illum og Keld Skovmand

Fælles mål og midler. Læremidler og læreplaner i teori og praksis

Klim, 2011

40, -

Harrison, Paul

What makes ’em tick? How children learn

Denhom House Press, 1972

10, -

Hedge, Tricia

Teaching and learning in the language Classroom

Oxford University Press, 2000

60, -

Heger, Steffen

Sprog og lyd

Gjellerup, 1974

15, -

 

Den hellenistiske skole

Aarhus Universitetsforlag, 1993

20, -

Hermansen, Mads m.fl.

Didaktikken og individet – når senmoderne elever skal lære

Alinea, 2005

30, -

Herskin, Bjarne

Brugeruddannelse i praksis. For undervisere og implementeringsansvarlige

Nyt Teknisk Forlag, 2007

25, -

Hertz, Peter & Alexander Sonne Wulff

Spillet om karaktererne. Vejen til et højere snit i gymnasiet

Nyt Nordisk Forlag, 2009

15, -

Hetmar, Vibeke

Elevens projekt. Lærerens udfordringer

Dansklærerforeningen, 2000

38, -

 

Historie. Faghæfte 4

Undervisningsministeriet, 1995

10, -

Holm, Lars & HellePia Laursen

Andetsprogsdidaktik

Dansklærerforeningen, 2000

30, -

 

Hvordan uddannes pædagoger. Ved Jan Jaap Rothuizen og Line Togsverd

VIAUC, 2013

45, -

Håkonsson, Erik

Indgangen til læsning

Kroghs Forlag, 1996

45, -

Jacobsen, Benny og Stefan Gaarsmand

Samfundsfag for voksne

Gyldendal, 2005

15, -

Jacobsen, Bo m.fl.

Mød eleven

Hans Reitzel, 2005

20, -

Jensen, Ole Hedegaard m.fl.

Dit samfund. Samfundsfag i 9.

Systime, 2011

20, -

Jørgensen, Vibeke Toft og Gudmund Tybjerg

Engelsk - mere end et sprog

KVAN, 2003

30, -

Kjeldsen, Per og John Månsson

Spilleregler for ”ro” i klassen

Adapta, 2001

30, -

Kjær, Holger

Tolerance eller frisind? Et enten –eller

Lohse, 1974

15, -

Klasselærere – tradition og fornyelse. Ved Ole Harrit m.fl.

Danmarks Lærerhøjskole, 1992

40, -

Klasselæreren som koordinator. Ved Ole Harrit

Danmarks Lærerhøjskole, 1996

40, -

Kold, Christen

Om børneskolen

Friskolebladet, 1986

5, -

Kragh-Müller, C C

I morgen er for sent

Rhodos, 1973

25, -

Kristendomskundskab. Faghæfte 3

Undervisningsministeriet, 1995

5, -

Kristensen, Hans Jørgen

Projektarbejdsformen

Danmarks Lærerforening, 1999

15, -

Kristensen, Hans Jørgen

Pædagogik – teori i praksis. Skolen i 90’erne

Gyldendal, 2000

30, -

 

Kvan. Nr. 61, 64, 89, 90, 92, 94, 95, 96, 103

 

à 10, -

Larsen, Jesper m.fl.

Sprog, kommunikation og psykologi

Munksgaard, 2010

35, -

Leypoldt, Martha M

40 ways to teach in groups

The Judson Press, 1967

20, -

Lillelund, B B og Harald Sørensen

Religionspædagogik

Gad, 1966

20, -

Lommeguiden om skole-hjem-samarbejde

Kroghs Forlag, 2002

10, -

Lützen, Peter Heller

Danskfagets danskhed

Dansklærerforeningen, 2002

45, -

Lærer i tiden. En antologi. Ved Kirsten Krogh-Jespersen m.fl.

Klim, 1997

45, -

 

Læseplaner. Folkeskolens fag

Undervisningsministeriet, 1995

25, -

Læsestykker til opdragelsens historie. I. Ved Georg Christensen

Gyldendals Pædagogiske Bibliotek, 1963

38, -

Løw, Ole

Kollegial supervision i systemisk perspektiv

Århus dag- og aftenseminarium, 1999

12, -

 

Mobning – sociale processer på afveje

Hans Reitzel, 2009

40, -

Mogensen, Arne

Evalueringsværktøjer i matematikundervisning

Århus Dag- og Aftenseminarium, 2005

15, -

Mundtlighed. Kvan. 1998

35, -

Nabe-Nielsen, Bent

Undervisning & dannelse

Gyldendal Uddannelse, 1999

40, -

Nielsen, Bodil

Danskfaget i praksis i grundskolen og læreruddannelsen

Dansklærerforeningen, 2004

45, -

Nielsen, Bodil

Veje til folkeskolens afgangsprøve

Dansklærerforeningen, 2004

10, -

Nielsen, Camilla Gellert

Okej & kul - norsk og svensk til mellemtrinet

Dansklærerforeningen, 2004

10, -

Nielsen, Hans

Kritik af en ufolkelig udvikling i skole og samfund til brug i hjem og skole

Forældrebladet, 1976

25, -

Nørlem, Bodil m.fl.

Dansk i erhvervsuddannelserne

Dansklærerforeningen, 2004

50, -

 

Ole Bole ABC

Gjellerup, 1927

10, -

 

Over havet. Under huden. Om brug af AV-medier i u-landsoplysningen. Ved Lisa Klöcker & Finn Brasen

Melemfolkeligt Samvirke, 1995

10, -

Pedersen, Michael Svendsen og Kent Andersen

Hvad venter vi på? - om IT i fremmedsprogsundervisningen

Uddannelsesstyrelsen, 2000

45, -

Petersen, K. Helweg og Tørk Haxthausen

Skolen for alle

Kommuneinformation, 1986

15, -

Pietras, Jens

Projektopgaven i samspil med historie og samfundsfag

Kroghs Forlag, 2005

30, -

Poulsen, Henrik

Dansk for voksne. Lærervejledning

Dansklærerforeningen, 2002

12, -

Projektorganiseret praktik i læreruddannelsen. Ved Martin Haastrup Strøm

PUC, 2007

35, -

Qvortrup, Birthe & Lars

Undervisningens mirakel – om læring i et vidensperspektiv

Dafolo, 2007

15, -

Rasmussen, Ib

Læse- og skrivevanskeligheder

Gyldendals Pædagogiske Bibliotek, 1967

20, -

Rasmussen, Torben Hangaard

Orden og kaos

Pædagogisk Bogklub, 1992

20, -

Raundalen, Magne

Det vigtigste i børneopdragelsen. Empati og aggression

Pædagogisk Bogklub, 1999

45, -

Rehnström, Jytte

Fra lilla ble til læbestift

Semi-forlaget, 1999

45, -

Reisby, Kirsten

Formulering af undervisningsmål

Gyldendals Pædagogiske Bibliotek, 1974

20, -

Rifbjerg, Sofie

Hjælpeskolebørn

Gyldendals Pædagogiske Bibliotek, 1967

25, -

Rifbjerg Sofie

Træk af den moderne opdragelses historie

Gyldendals Pædagogiske Bibliotek, 1974

30, -

Rokkjær, Åge

Pædagogik - et refleksivt anliggende

Semi-forlaget, 2002

38, -

Rydahl, John og Børge Troelsen

Mening og sammenhæng. En fagdidaktik til skolens religionsundervisning

Anis, 2003

40, -

Rønn, Carsten

Almen videnskabsteori for professionsuddannelserne

Alinea, 2006

50, -

Schlosser, Dan

Den store Bastiansen

Dansklærerforeningen, 1996

20, -

Skolehistoriske arkivalier i rigsarkivet. Ved Ebba Waben

Rigsarkivet, 1978

30, -

Skolen i samfundet.  Analyser og perspektiver. Ved Lars Kettel

Billesø & Baltzer, 2002

45, -

 

Skolens kurs

Dafolo, 1993

10, -

Skyum-Nielsen, Svend og Svend Magnussen

Skolen som samfund. Træk af skolens sociologi

Gjellerup, 1967

40, -

Sørensen, Birgitte Holm m.fl.

Skole 2.0

Klim, 2010

40, -

Tango for to. Teori og praksis i læreres professionsudvikling. Ved Helle Bjerresgaard

Dafolo, 2008

40, -

Tanke, teori, tendenser i det pædagogiske arbejde. Festskrift til Ikast-Seminariet i forbindelse med flytningen

1999

25, -

Thornberg, Robert

Det sociale liv i skolen

Hans Reitzel, 2008

45, -

Thygesen, Jørgen Peter

Visuelle lege- og læringsmiljøer III

SamSoc, 2012

25, -

365 dage med skolebestyrelser. Ved Else og Ib Tranberg

Ankerhus, 1991

30, -

Ulriksen, Jørgen m.fl.

Skoleledelse - i teori og praksis

Dafolo, 1997

25, -

Visitationsprocessen til vidtgående specialundervisning

2009

40, -

 

Værksted, natur og teknik for pædagoger. Ved Pernille Bjarnhof Storm

Frydenlund, 2007

20, -

Wandall, Marianne Nathan

Farligt vrøvl

Spektrum, 2000

15, -

Weitling, Günter

Brudstykker af en evangelisk pædagogik

Lohse, 1975

10, -

Winter, Jenny

Undersøgelsesmetodik og rapportskrivning

Socialpædagogisk Bibliotek, 1988

15, -

Wåhlin, Vagn

Skolevirke og trosliv. Bevægelse – vækkelse – oplysning – uddannelse gennem 100 år. Bind 1. Historie og virke for ungdoms- og voksenskoler med baggrund i Indre Mission, KFUM og KFUK, FDF/FPF m.fl.

 

100, -